Kaip ištirti geriamąjį vandenį

FIZINIAMS ASMENIMS REKOMENDUOJAMI ATLIKTI VANDENS TYRIMAI:

Cheminiai tyrimai:

 • Amonio kiekis
 • Nitritų kiekis
 • Nitratų kiekis
 • Bendrosios geležies kiekis
 • Bendrasis kietumas

Mikrobiologiniai tyrimai:

 • Žarninių lazdelių skaičius (E.coli)
 • Žarninių enterokokų skaičius
 • Lūžinių klostridijų (C.perfringens) skaičius (paviršinių šulinių vandeniui)

Kiti tyrimai pagal poreikį.

 

MĖGINIŲ PAĖMIMAS IR PRISTATYMAS

Cheminiai tyrimai:

 • Cheminiams tyrimams vanduo pristatomas švariuose induose. Tyrimams atlikti reikia ne mažiau 1,5 litro vandens.
 • Atkreipiame dėmesį, kad visus vandens mėginius (išskyrus fasuotą – stalo, mineralinį) rekomenduojama pristatyti į laboratoriją iki 12 val, ypač nitritų, pH, drumstumo ir savitojo elektrinio laidžio tyrimams, kurie turi būti atliekami tą pačią (mėginio pristatymo) dieną. Nesant galimybės, mėginių ėmėjas turėtų iš anksto susisiekti su Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau - NMVRVI) Mėginių informacijos valdymo skyriumi tel. (8 600) 32 623 arba (8 5) 278 04 81 ir suderinti pristatymo datą bei laiką.

Mikrobiologiniai tyrimai:

 • NMVRVI mėginių priėmimo vietoje išduodama sterili tara geriamojo vandens mėginių paėmimui mikrobiologiniams tyrimams. Kiekvienas indas, skirtas mikrobiologinei geriamojo vandens mėginio analizei, pažymėtas lipduku su informacija apie indo sterilumą ir galiojimo datą.
 • Imant geriamojo vandens mėginį privalu laikytis tam tikrų reikalavimų. Prieš imant mėginį reikia gerai nusiplauti rankas ir nusukti vandens čiaupo galvutę (jei ji yra). Siekiant išvengti, kad į sterilų indą nepatektų ant vandens čiaupo esantys mikroorganizmai, metalinį čiaupą reikėtų sterilizuoti ugnimi (pinceto galą apsukti vata, tamponėlį pamirkyti 70% etilo alkoholyje ir uždegti). Po to 2 minutes leisti vandeniui nubėgti. Atsukti plastikinį ar nuimti guminį butelio kamštį. Neliesti pirštais indo kamštelio vidaus ir indo kaklelio, o pilant vandenį į indą neliesti tekančio vandens srovės. Mėginio indą užpildyti 400 ml vandens ir pateikti tyrimui ne vėliau kaip per 6 valandas nuo mėginio paėmimo.

 

TYRIMŲ REZULTATAI

Gautus tyrimų rezultatus galima pasitikrinti pagal Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nurodytus geriamojo vandens saugos ir kokybės parametrus. 

Taip pat, NMVRVI galima užsisakyti laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo paslaugą. Apie šios paslaugos užsakymą būtina nurodyti prašymo formoje pateikiant mėginį tyrimui. Paslaugos kaina - 7 Eur.

STERILŪS 500-1000 ML TALPOS INDAI IŠDUODAMI NACIONALINIO MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTO MAISTO MĖGINIŲ PRIĖMIMO VIETOJE

.

Virinant vandenį mikrobai žūsta, tačiau, jei šachtinių šulinių vanduo užterštas nitratais ir nitritais, nei vandens virinimas, nei filtravimas buitiniais filtrais šių cheminių medžiagų iš vandens nepašalina.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-11