Lėšos veiklai viešinti

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas neskiria lėšų už instituto skelbiamą informaciją viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams.

Atnaujinimo data: 2023-10-30