Laboratoriniai tyrimai maisto produktų, pašarų ir veterinarijos srityse bei pastarųjų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 
2.Administracinės paslaugos versija3 versija
3.  Administracinės paslaugos pavadinimasLaboratoriniai tyrimai maisto produktų, pašarų ir veterinarijos srityse bei pastarųjų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Fizinis ir juridinis asmuo tiesiogiai atvykdamas ar atsiųsdamas per pasiuntinį Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) ar jo teritorinio padalinio mėginių priėmimui pateikia rekomenduojamus dokumentus ir tiriamą medžiagą (mėginį).

2. Atliekami pateiktos medžiagos (mėginio) laboratoriniai tyrimai ir pateikiami tyrimų rezultatai (protokolas). Esant poreikiui pateikiamos tyrimų rezultatų vertinimo išvados.

3. Fiziniam ir juridiniam asmeniui atvykus, elektoriniu paštu, paštu, per pasiuntinį, faksu, išduodamas laboratorinio tyrimo protokolas pateikus apmokėjimą už tyrimus patvirtinantį dokumentą.

5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 3D-906 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1237 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (es) Nr. 2017/625 įgyvendinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. B1-231 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto paskyrimo oficialiąja laboratorija”

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1A-89 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorinių tyrimų ir kitų paslaugų įkainių patvirtinimo “.

6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Sutartis tyrimams atlikti 

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pristatant maisto papildų bei alkoholinių gėrimų mėginius, būtina pateikti produkto kokybės sertifikatą.
8.Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniuje NMVRVI Mėginių informacijos valdymo skyriaus vedėja dr.Rasa Godliauskienė, tel. 8 5 2780493, el. paštas –[email protected];

Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlava Butrimaitė – Ambrozevičienė, tel. 8 5 278 04 73, el.paštas – [email protected];

Cheminių tyrimų skyriaus vedėja Inga Jarmalaitė, tel. 8 5 278 04 80, el.paštas – [email protected];

Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė, tel. 8 5 278 04 77, el.paštas – [email protected];

Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus vedėja dr. Simona Pilevičienė, tel. 8 5 278 04 59, el.paštas – [email protected];

Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas, tel. 8 5 278 04 75, el.paštas – [email protected];

Radiologiniai tyrimai (Cheminių tyrimų skyrius) Božėna Valantavičienė, tel. 8 5 278 04 92, el.paštas – [email protected];

Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė, tel. 8 5 278 04 72, el.paštas – [email protected];

Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė, tel. 8 5 278 04 74, el.paštas – [email protected];

Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius, tel. 8 5 272 94 00, el. paštas – [email protected];

Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Aušra Išarienė, tel. 8 5 278 04 78, el. paštas– [email protected]

Kaune NMVRVI Kauno teritorinio padalinio vedėja Samanta Staršelskienė, tel. 8 37 269 464, el. paštas – [email protected] ;

Klaipėdoje NMVRVI Klaipėdos teritorinio padalinio vedėja Raimonda Skarienė, tel. 8 46 351249, el. paštas – [email protected]

Šiauliuose NMVRVI Šiaulių teritorinio padalinio vedėja Zita Dačkevičienė, tel. 8 41 550373, el. paštas –[email protected] ;  

Telšiuose NMVRVI Telšių teritorinio padalinio vedėja Loreta Žebrauskienė, tel. 8 444 78717, el. paštas – [email protected]  

Panevėžyje nuo 2021 m. gruodžio 6 d. tyrimai neatliekami, mėginiai priimami įprasta tvarka.

Panevėžio mėginių priėmimo punktas: tel. 8 616 12854, el.paštas – [email protected] ;

Mėginių priėmimo darbo grafikas:

I – IV 8.00–17.00, V – 8.00–15.45, 12.00–12.45 pietų pertrauka. J.Kairiūkščio g. 10, LT-08411, Vilniuje: Maisto produktų mėginių priėmimas, tel. 8 5 2780481 Ne maisto produktų mėginių priėmimas, tel. 8 5 2780498

Kauno teritorinis skyrius tel., +370 37 281 851

Klaipėdos teritorinis skyrius tel. 8 46 401355

Šiaulių teritorinis skyrius tel. 8 41 540731

Telšių teritorinis skyrius tel. 8 444 78717

Panevėžio mėginių priėmimo punktas tel. +370 616 12854

9.Administracinės paslaugos vadovasDirektoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė, tel. (8 5) 278 0495, [email protected]
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėIki 20 darbo dienų.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Laboratorinių tyrimų įkainiai patvirtinti: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. B1-342 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių 2014 metams patvirtinimo“ pakeitimo“.

Laboratorijos tyrimų įkainių aktuali redakcija skelbiama: https://nmvrvi.lrv.lt/lt/laboratoriniu-tyrimu-ir-kitu-paslaugu-ikainiai/.

 

Mokėjimo informacija:

Gavėjas: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

Gavėjo adresas: J. Kairiūkščio g. 10, LT-08411, Vilnius

Įmonės kodas 190781293

Gavėjo banko pavadinimas AB DNB bankas

Gavėjo banko adresas: Vilniaus g. 18, 2630, Vilnius

Sąskaitos kodas LT 094010042400040180

12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysDokumentų formos – el. paštu [email protected]
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąŠios administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis, t.y. pareiškėjas, naudodamasis įstaigos interneto svetaine, gali rasti informaciją apie paslaugą, parsisiųsti rekomenduojamą prašymo formą bei gauti informaciją apie atliekamus laboratorinius tyrimus ir tyrimų rezultatų vertinimą internetiniu adresu https://nmvrvi.lrv.lt/lt/.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąByla Nr. 21.1. Mėginių paėmimo dokumentai. Byla Nr. 21.5. Maistinių žaliavų ir maisto produktų mėginių priėmimo registravimo žurnalas. Byla Nr. 21.6. Ne maisto mėginių priėmimo registravimo žurnalas.

Atnaujinimo data: 2024-04-23