Kokybės vadyba, akreditacija

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute įdiegta ir akredituota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto reikalavimus.

Kokybės vadybos sistema užtikrina, kad Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų tyrimų metodai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. Akreditaciją suteikia tarptautiniu mastu pripažinta akreditacijos įstaiga – Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB). NAB yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) tikrasis narys, Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) tikrasis narys ir ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA) signataras.

Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui suteikta teisė naudoti tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos ženklą – ILAC. Tai reiškia, kad atliekamų tyrimų rezultatai yra pripažįstami ne tik Europos Sąjungoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio valstybių.

Kokybės vadybos sistemos palaikymas yra kontroliuojamas vidiniais kokybės auditais. Reguliariai vyksta akreditacijos tarnybos prižiūrimieji auditai (išoriniai auditai). Instituto kompetencija ir darbuotojų kvalifikacija kiekvienais metais tikrinama dalyvaujant tarplaboratorinių palyginamųjų ir kvalifikacijos tikrinimo tyrimų programose. Instituto darbuotojų kvalifikacija palaikoma ir keliama organizuojant mokymus, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius bei Institutui keliamus naujus uždavinius.

Metodai, akredituoti Nacionalinio akreditacijos biuro. Priedas prie akreditacijos pažymėjimo NR. LA.01.139.

Aktuali akreditavimo sritis

 

Versija spausdinimui (pdf.)

 

Versija spausdinimui

NACIONALINĖ REFERENTINĖ LABORATORIJA

Vadovaujantis 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, Institutas yra patvirtintas nacionaline etalonine laboratorija Lietuvos Respublikoje vykdyti Reglamento 101 straipsnyje nustatytas funkcijas ir užduotis.

Institutas bendradarbiauja su Europos Sąjungos centrinėmis referentinėmis ir šalių nacionalinėmis referentinėmis laboratorijomis, nuolat dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose. Koordinuoja ir audituoja laboratorijų, vykdančių oficialią kontrolę, veiklą, organizuoja palyginamuosius tyrimus. Skleidžia informaciją bei teikia mokslinę ir techninę pagalbą kompetentingoms institucijoms bei oficialioms valstybinėms laboratorijoms.

Eilės Nr.Tyrimų sričių sąrašas

1.

 

 

Afrikinis arklių maras ir kitos arklių ligos
2.Afrikinis, klasikinis kiaulių maras ir kiaulių vezikulinė liga
3.Antimikrobinis atsparumas
4.Bičių ligos
5.Bruceliozė
6.Capripox genties virusų sukeliamos ligos
7.Dvigeldžių moliuskų, vėžiagyvių ir žuvų ligos
8.Dvigeldžių moliuskų virusinio ir bakteriologinio užterštumo stebėsena
9.Žarnyno lazdelės (lot. Escherichia coli), įskaitant verotoksigeninę žarnyno lazdelę (VTEC)
10.Galvijų tuberkuliozė
11.Genetiškai modifikuoti organizmai
12.Gyvūniniai baltymai pašaruose
13.Halogeniniai patvarieji teršalai pašaruose ir maisto produktuose
14.Jūrinių biotoksinų stebėsena
15.Kampilobakterijos (lot. Campylobacter)
16.Koaguliazę gaminantys stafilokokai, įskaitant auksinį stafilokoką (lot. Staphylococcus aureus)
17.Monocitogeninės listerijos (lot. Listeria monocytogenes)
18.Metalai ir azoto junginiai maiste ir pašaruose
19.Mėlynojo liežuvio liga
20.Mikotoksinai ir augalų toksinai
21.Niukaslio liga
22.Parazitai (trichinelės (lot. Trichinella), echinokokai (lot. Echinococcus), anisakiai (lot. Anisakis)
23.Pasiutligė, vakcinų nuo pasiutligės veiksmingumo kontrolė
24.Paukščių gripas
25.Per maistą plintantys virusai
26.Priedai, skirti naudoti gyvūnų mitybai
27.Perdirbant maistą susidarantys teršalai
28.Pesticidų liekanos (javai ir pašarai)
29.Pesticidų liekanos (gyvūninis maistas ir produktai, į kurių sudėtį įeina daug riebalų)
30.Pesticidų liekanos (vaisiai ir daržovės, įskaitant produktus, į kurių sudėtį įeina daug vandens ir rūgšties)
31.Pesticidų liekanos (pavienių liekanų nustatymo metodai)
32.Smulkių atrajotojų maras
33.Snukio ir nagų liga
34.Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE)
35.Veterinarinių vaistų liekanos ir teršalai gyvūniniame maiste (direktyvos (EB) Nr, 96/23/EB I priedas, A1, 2, 3, 4, B2d, B3d grupė )
36.Veterinarinių vaistų liekanos ir teršalai gyvūniniame maiste (direktyvos (EB) Nr. 96/23/EB I priedas, B1, B3e grupė bei karbadoksas ir olakvindoksas)
37.Veterinarinių vaistų liekanos ir teršalai gyvūniniame maiste (direktyvos (EB) Nr, 96/23/EB I priedas, A5, B2 a b e grupė)
38.Veterinarinių vaistų liekanos ir teršalai gyvūniniame maiste (direktyvos (EB) Nr, 96/23/EB I priedas, A6, B2 f ir B3 f grupė)
39.Salmonelės (lot. Salmonella)

Atnaujinimo data: 2024-04-15