Maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 
2.Administracinės paslaugos versija1 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasMaisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasMaisto tvarkymo subjektų laboratorijų, atliekančių maisto žaliavų, produktų, aplinkos tyrimus, atitikimo reikalavimams, patvirtintiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. B1-41 „Dėl maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vertinimas.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.77, 2.78, 2.79 straipsniai; Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi ir 4 straipsnio 2 dalimi; Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Licencijavimo pagrindų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. B1-41 „Dėl maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Maisto tvarkymo subjektų laboratorija, norėdama gauti laboratorijos patvirtinimo leidimą, turi sudaryti sutartį dėl maisto tvarkymo subjekto laboratorijos veiklos vertinimo su Nacionaliniu maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu. 2. Maisto tvarkymo subjektų laboratorija pateikia prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto laboratorijos patvirtinimo leidimo išdavimo (VMVT direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-41, Aprašo 1 priedas), informaciją apie laboratoriją (VMVT direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-41, Aprašo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 priedai) ir dokumentų (įsakymų, procedūrų aprašų, instrukcijų, sąrašų ir kt.), kuriais patvirtinama laboratorijos veiklos sąlygų atitiktis VMVT direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-41, Aprašo 10 priedo reikalavimams.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Sutartis. 2. Mokesčio už paslaugą banko pavedimo kopija. 3. Prašymas. 4. Užpildyti VMVT direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-41, Aprašo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 priedai. 5. Dokumentai (įsakymai, procedūrų aprašai, instrukcijos, sąrašai ir kt.), kuriais patvirtinama laboratorijos veiklos sąlygų atitiktis VMVT direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-41, Aprašo 10 priedo reikalavimams.
8.Administracinės paslaugos teikėjasNacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė, tel. (8 5) 278 0477, [email protected]
9.Administracinės paslaugos vadovasNacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius Egidijus Pumputis, tel. (8 5) 278 0470, [email protected]
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėAdministracinė paslauga suteikiama per 30 kalendorinių dienų, kai Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas gauna visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingus leidimui išduoti. Dėl svarbių priežasčių terminas vieną kartą gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Mokama valstybės rinkliava, kurios dydis nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Rinkliavų dydžiai maisto tvarkymo subjektų laboratorijos veiklos vertinimui nurodyti nutarimo 4.438 punkte.   Mokėjimo informacija Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752). Adresas: Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius. Įmokos kodas: 5742 (privaloma nurodyti atliekant tiek vietinį, tiek tarptautinį pavedimą). Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamą valstybės rinkliavą galima sumokėti į tokias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Banko pavadinimasSąskaitos Nr.Banko kodasSWIFT kodas
AB „Citadele“ bankasLT78 7290 0000 0013 015172900INDULT2X
AB DNB bankasLT74 4010 0510 0132 476340100AGBLLT2X
AB SEB bankasLT05 7044 0600 0788 717570440CBVILT2X
AB Šiaulių bankasLT32 7180 0000 0014 103871800CBSBLT26
Danske Bank A/S Lietuvos filialasLT74 7400 0000 0872 387074000SMPOLT22
Nordea Bank AB Lietuvos skyriusLT12 2140 0300 0268 022021400NDEALT2X
AB „Swedbank“LT24 7300 0101 1239 430073000HABALT22
UAB Medicinos bankasLT42 7230 0000 0012 002572300MDBALT22
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma pateikta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-41, Aprašo 1 priedas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5412303084fc11e3aba3d2563f167b94
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąŠios administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis, t.y. pareiškėjas, naudodamasis įstaigos interneto svetaine, gali rasti informaciją apie paslaugą, parsisiųsti prašymo formą ir kitus susijusius dokumentus bei pateikti juos el.paštu [email protected]
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, įvertinęs maisto tvarkymo subjektų laboratorijos veiklą, laboratorijos patvirtinimo leidimo projektą teikia Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kuri išduoda Maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimą.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąByla Nr. 9.38 „Maisto perdirbimo įmonių laboratorijų atestavimo dokumentai“

Atnaujinimo data: 2024-02-08