LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas

Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas 

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas

 

KITI SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. B1-245 “Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1237 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (es) Nr. 2017/625 įgyvendinimo"

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. B1-231 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto paskyrimo oficialiąja laboratorija”

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. B1-300 „Dėl Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu sąlygų patvirtinimo ir Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pavadinimo pakeitimo"

 

NACIONALINIO MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTO TEISĖS AKTAI

Dėl nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašo

Atnaujinimo data: 2023-10-30