Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas stiprina GMO rizikos vertinimo ir kontrolės gebėjimus

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ pradeda vykdyti projektą GMO laboratorijos atnaujinimas.

Projekto bendras tikslas - sustiprinti genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimą ir kontrolę Lietuvos Respublikoje. Projektu siekiama  stiprinti genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimą ir kontrolę diegiant naujus GMO tyrimo metodus, kurie padėtų greitai ir tiksliai nustatyti ir sustabdyti galimą nekontroliuojamų genetiškai modifikuotų organizmų plitimą šalyje. Projekto vykdytojas - Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų laboratorija, kurioje  projekto įgyvendinimo metu bus įdiegta naują GMO laboratorinė įranga ir nauji GMO tyrimo metodai.  Naujos GMO tyrimų technologijos leis tiksliau ir greičiau atlikti genetinės modifikacijos tyrimus bei sudarys sąlygas kokybiškų viešųjų paslaugų teikimui.  Naujų GMO tyrimo metodų diegimas bus plečiamas atsižvelgiant į ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus bei atsižvelgiant į GMO ir GMP galimo plitimo rizikos vertinimą.   Tai leis užtikrinti išsamų GMO rizikos vertinimą ne tik pašarų ir maisto produktuose, bet jį išplėsti naujose ES ir Lietuvos teisės aktų reglamentuojamose srityse, siekiant kontroliuoti, kad GMO neišplistų į aplinką ir nepažeistų ekosistemų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atnaujinta Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų laboratorija bei akredituoti nauji GMO tyrimo metodai.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto sąmata - 800000,00 eurų. Projekto trukmė 28 mėnesiai. Projekto pradžia 2018 m. rugsėjis.  Projekto pabaiga 2020 m. gruodis.

Atnaujinimo data: 2024-02-08