Teisės aktų pažeidimai

TARNYBINIAI NUSIŽENGIMAI IR NUOBAUDOS

Informacija apie Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto valstybės tarnautojams ir darbuotojams skirtas nuobaudas 2016 m. 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Tarnybinės nuobaudosDrausminės nuobaudos
PastabosPapeikimaiGriežti papeikimaiAtleidimai iš pareigųPastabosPapeikimaiAtleidimai iš darbo
 1     

Atnaujinimo data: 2023-10-30