ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO STEBĖSENOS VYKDYMAS

 

Įgyvendinant Europos Komisijos 2020/1729 sprendimą, 2021–2027 metais Lietuva kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis toliau vykdo zoonotinių ir simbiotinių bakterijų antimikrobinio atsparumo stebėseną. NMVRVI atliekami Lietuvoje užaugintų naminių gyvūnų (naminių paukščių, kiaulių), šviežios mėsos mėginių (vištienos, kalakutienos, galvijienos, kiaulienos), atrinktų iš mažmeninės prekybos ir iš siuntų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą tiekti rinkai, paimti Pasienio veterinarijos postuose, bakterijų paplitimo ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai. Kas antri metai pakaitomis yra tiriami naminiai paukščiai bei kiaulės.

2023 m. NMVRVI Bakteriologinių tyrimų skyriuje pagal stebėsenos programą (2023-01-04 VMVT direktoriaus įsakymas Nr. B1-2) buvo atliekami zoonotinių ir simbiotinių bakterijų paplitimo penimose kiaulėse, šviežioje kiaulienoje ir galvijienoje, bei jų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms tyrimai. Stebėsenos tikslais iš penimų liaulių aklųjų žarnų mėginių, paimtų skerdyklose, buvo atliekamas Campylobacter spp., Salmonella spp., simbiotinių ir produkuojančių beta laktamazes/karbapenemazes Escherichia coli išskyrimas ir pasirinktų bakterijų antimikrobinio atsparumo nustatymas.

Šviežios galvijienos ir kiaulienos mėginiuose, paimtuose mažmeninės prekybos vietose buvo atliekamas E. coli, produkuojančių beta laktamazes/karbapenemazes išskyrimas ir antimikrobinio atsparumo nustatymas. Per metus buvo stebimas ne daugiau kaip vienas kiekvienos bakterijų rūšies izoliatas, išskirtas iš tos pačios penimų kiaulių skerdimo partijos. Aklųjų žarnų mėginiai per plano vykdymo laikotarpį buvo imami iš skirtingų epizootinių vienetų – skerdimo partijų. Paimti aklųjų žarnų ir mėsos mėginiai tolygiai išdėstomi kiekvienam mėnesiui, siekiant įtraukti visus metų laikus. Aklųjų žarnų ir skerdenų mėginiai buvo imami atsitiktinės atrankos būdu iš paskerstų penimų kiaulių, užaugintų nuo pirmos dienos Lietuvos Respublikoje. Šviežios galvijienos ir kiaulienos mėginiai mažmeninės prekybos vietose buvo atrenkami atsitiktinės atrankos būdu, neatsižvelgiant į mėsos kilmės šalį, bei Pasienio veterinarijos postuose iš siuntų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą tiekti rinkai.

2023 metais ištyrus 150 kiaulių aklųjų žarnų mėginių, 132 nustatytos Campylobacter coli (88 proc.) ir 47 fermentus produkuojančios E.coli (31 proc.). Ištyrus 300 šviežios kiaulienos ir galvijienos mėginių (po 150 vnt. kiekvienos) 14-je aptiktos plataus spektro beta laktamazės fermentus gaminančios E.coli (4,66 proc.), karbapenimazes gaminančių E.coli neaptikta.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-09