PAŠARŲ SAUGA

Pašarų sauga yra labai svarbi Europos Sąjungos maisto saugos kontrolės sistemos „nuo lauko iki stalo“ grandis. Europos Sąjungoje apie 5 mln. ūkininkų augina produkcijai skirtus gyvūnus, kuriems per metus sunaudojama apytiksliai 450 mln. tonų pašarų. Iš gyvūnų gaunamas maistas gali būti saugus ir sveikas tik tuo atveju, jei gyvūnai šeriami tinkamais pašarais.

Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vykdomos pašarų stebėsenos programos, atliekami pašarų ir jų žaliavų laboratoriniai tyrimai (cheminiai, mikrobiologiniai, bakteriologiniai, genetiniai ir kt.), analizuojami tyrimų rezultatai, atliekamas nepageidaujamų medžiagų pašaruose, pašarų mikrobiologinio užterštumo, genetiškai modifikuotų organizmų ir jų produktų, pašarų priedų, technologinių procesų įtakos pašarų saugai rizikos vertinimas, teikiamos mokslinės nuomonės.

Nepageidaujamos medžiagos pašaruose

Pašaruose gali būti aptinkamos nepageidaujamos medžiagos, kurios gali būti ne tik pavojingos gyvūnų sveikatai, bet ir vartotojams, kadangi šios medžiagos iš produkcinių gyvūnų patenka į maistą - pieną, mėsą, kiaušinius.  Nepageidaujamos medžiagos į pašarus gali patekti iš aplinkos, taip pat pašarų gamybos metu.

Pašarų priedai

Vienas iš itin svarbių pašarų komponentų yra pašarų priedai. Tai medžiagos, mikroorganizmai ar preparatai, kurie yra sąmoningai dedami į pašarus tam, kad teigiamai veiktų pašarų ar gyvūninių produktų savybes, patenkintų gyvūnų mitybinius poreikius, teigiamai veiktų skrandžio ir žarnyno mikroflorą, pašaro virškinamumą ar turėtų kokcidiostatinį ar histomonostatinį poveikį.
 
Pašarų priedai yra klasifikuojami į 4 kategorijas: technologiniai priedai (konservantai, antioksidantai, emulsikliai, birumą gerinančios medžiagos, silosavimo medžiagos ir kt.), jusliniai priedai (dažikliai, aromatinės medžiagos), maistiniai priedai (vitaminai, provitaminai, mikroelementai, amino rūgštys ir kt.) ir zootechniniai priedai (virškinamumą gerinančios medžiagos, žarnyno mikrofloros veiklą gerinančios medžiagos ir kt.). Šios kategorijos savo ruožtu skirstomos į funkcines grupes. Pavyzdžiui, zootechniniai pašarų priedai skirstomi į šias funkcines grupes: virškinamumą gerinančios medžiagos (pvz. fermentai), žarnyno floros stabilizatoriai (pvz. mikroorganizmai), medžiagos palankiai veikiančios aplinką ir kiti zootechniniai priedai (mikroorganizmai, organinės rūgštys, augaliniai ekstraktai, kitos medžiagos gerinančios gyvūnų produktyvumo parametrus ar turinčios teigiamą poveikį aplinkai).
Naudoti ir tiekti į rinką galima tik ES autorizuotus pašarų priedus. Europos Komisija savo tinklalapyje skelbia ES autorizuotų (leidžiamų naudoti) pašarų priedų registrą.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-11