Veiklos sritys

RIZIKOS VERTINIMAS, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ PAGALBA

 •    Maisto ir mitybos rizikos vertinimas, mokslinė ir techninė pagalba
 •    Institute atliekamas cheminių teršalų maisto produktuose, maisto mikrobiologinio užterštumo, maisto priedų ir maisto papildų, genetiškai  modifikuotų organizmų, mitybos, maisto produktų gamybos technologijų įtakos maisto saugai rizikos vertinimas, teikiama mokslinė ir techninė pagalba, atliekama per maistą plintančių pavojingų žmonėms ir gyvūnams ligų sukėlėjų epidemiologinė analizė).
 •    Veterinarinės rizikos vertinimas, mokslinė ir techninė pagalba
 •    Institute atliekamas kenksmingų medžiagų liekanų gyvūninės kilmės produktuose ir nepageidaujamų medžiagų pašaruose, pašarų mikrobiologinio užterštumo, pašarų priedų ir papildų bei naujų pašarinių produktų, genetiškai modifikuotų organizmų ir jų produktų pašaruose, technologinių procesų įtakos pašarų saugai, gyvūnų laikymo ir transportavimo sąlygų įtakos sveikatai ir gerovei rizikos vertinimas, teikiama mokslinė ir techninė pagalba, atliekama gyvūnų ligų ir zoonozių bei jų sukėlėjų epidemiologinė analizė.
 •    Veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų vertinimas (nuo 2019 m. sausio 10 d. šią funkciją vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba)
 •    Kokybės, saugumo, veiksmingumo vertinimas, išvadų dėl veterinarinių vaistų ir biocidų autorizavimo teikimas.

LABORATORINĖ VEIKLA

 •    Valstybinių maisto ir veterinarinių tyrimų programų vykdymas maisto ir pašarų saugos bei kokybės, gyvūnų ligų stebėsenos ir kontrolės srityse. 
 •    Augalinio maisto produktų taršos stebėsenos, Medžiagų liekanų gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose stebėsenos, Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės, Pašarų stebėsenos, Valstybinės kontrolės metu atrinktų maisto ir su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų mėginių tyrimų ir kt. valstybinių tyrimų programos.
 •    Nacionalinių referentinių laboratorijų veikla.
 •    Bendradarbiavimas su ES centrinėmis referentinėmis laboratorijomis, dalyvavimas tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose, palyginamųjų tyrimų organizavimas oficialioms valstybinėms laboratorijoms, jų veiklos koordinavimas ir auditavimas, standartinių ir naujų laboratorinių tyrimų metodikų diegimas, kokybės sistemos įgyvendinimas, Instituto teritorinių skyrių darbo kontrolė ir kt.
 •    Fizikiniai, cheminiai, toksikologiniai, mikrobiologiniai, jusliniai, radiologiniai, genetiškai modifikuotų organizmų, molekulinės biologijos maisto ir maisto žaliavų, vandens, pašarų ir jų priedų, aplinkos mėginių ir kt. tyrimai.
 •    Bakteriologiniai, serologiniai, virusologiniai, parazitologiniai, patologiniai anatominiai ir histologiniai, molekulinės biologijos ir kiti gyvūnų sveikatos, užkrečiamųjų gyvūnų ligų diagnostikos tyrimai.
 •    Maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimas, išvadų rengimas.
 •    Maisto tvarkymo subjektų bei geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų veiklos vertinimas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka.
 
MOKSLINĖ VEIKLA
 
 •    Mokslinių projektų, taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas.
 •    Mokslinių straispnių, publikacijų, pranešimų maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos srityse rengimas.
 •    Mokslinių duomenų kaupimas, analizė ir platinimas.

Atnaujinimo data: 2023-12-08