Korupcijos prevencijos programa ir vykdymas

NMVRVI 2023-2024 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas

2022 m. korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas 

2021 m. korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas

2020 m. korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas

2019 m. korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas

2018 m. korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas

2017 m. korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas

2016 m. korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas

2015 m. korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas

2014 m. korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas

 

Istaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas (2021 m)

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas (2020 m.)

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas (2019 m.)

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas (2018 m.)

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas (2017 m.)

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas (2016 m.)

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas (2015 m.)

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas (2014 m.)

Atnaujinimo data: 2024-03-20