Valstybinės programos

VALSTYBINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas vykdo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos strateginiuose ir metiniuose veiklos planuose ir programose numatytus maisto, pašarų, gyvūnų sveikatos ir kitus tyrimus.  Laboratoriniai tyrimai taip pat vykdomi pagal LR Žemės ūkio ministerijos patvirtintas stebėsenos, taikomųjų mokslinių tyrimų ir kitas programas.

2021 m. vykdomos valstybinių tyrimų programos: MĖGINIUS LYDINČIŲ DOKUMENTŲ FORMOS

VMVT direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. B1-489 "Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo" 

Atnaujinimo data: 2024-04-23