Darbotvarkės

 

Darbotvarkė

2024

 • 2024-05-24

  09:00 - dalyvauja Valstybės duomenų agentūros ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos organizuojamame renginyje „Valstybės duomenų ežero istorija: II dalis Gilyn“, kuris vyks Vyriausybės kanceliarijos didžiojoje posėdžių salėje Gedimino pr. 11, Vilnius.

 • 2024-05-23

  08:30 - dalyvauja programos „Europos horizontas“ institucinės partnerystės CBE JU („Circular Bio-based Europe Joint Undertaking“) informaciniame-konsultaciniame renginyje, kuris vyks viešbutyje „Neringa“, Gedimino pr. 23, Vilnius.

 • 2024-05-22

  08:00 - dalyvauja susitikime su VMVT direktoriaus pavaduotoju Pauliumi Bušausku.

  13:00 - dalyvauja NMVRVI veiklos koordinavimo komisijos posėdyje LR Žemės ūkio ministerijoje.

 • 2024-05-21

  11:00 - dalyvauja susitikime su "Just Projects" atstovais.

 • 2024-05-17

  09:00 - dalyvauja nuotoliniame susitikime su "Texus", UAB "Sales Partners" atstovais.

 • 2024-05-16

  09:00 - dalyvauja VTD organizuojamame nuotoliniame kandidatų vertinimo konkurse dėl NMVRVI vyriausiojo specialisto, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

 • 2024-05-15

  11:00 - dalyvauja nuotoliniame MVG posėdyje dėl Studijų reglamento koregavimo ir studentų kėlimo/nekėlimo į aukštesnį kursą sąlygų aptarimo, turint tam tikrų dalykų (modulių) skolų.

 • 2024-05-13

  13:00 - vidinis pasitarimas.

 • 2024-04-29

  08:00 - 04.29 - 05.10 d. Direktoriaus atostogos

 • 2024-04-26

  09:00 - dalyvauja nuotoliniame LR ŽŪM organizuojamame 2025-2027 m. biudžeto projekto rengimo posėdyje.

 • 2024-04-25

  10:00 - nuotolinis susitikimas su LR ŽŪM atstovais antikorupcijos klausimais.

  11:00 - nuotolinis susitikimas su Švedijos atstovais antimikrobinio atsparumo klausimais.

  13:00 - LR ŽŪM atstovų vizitas į NMVRVI.

 • 2024-04-24

  09:00 - vidinis pasitarimas.

  10:00 - dalyvauja nuotoliniame „BALTOHOP project“ darbo grupės susitikime, kurio tikslas duomenų apie antimikrobinių medžiagų naudojimą rinkimas, patvirtinimas ir ataskaitų teikimas.

  13:00 - dalyvauja nuotoliniuose Valstybės saugumo departamento organizuojamuose mokymuose, kurių temos - Įslaptintos informacijos apsauga ir Priešiškų žvalgybos tarnybų keliamos grėsmės.

  15:00 - dalyvauja susitikime su LR ŽŪM ministru K. Navicku.