Laboratorinė veikla

  • Institute atliekami cheminiai, mikrobiologiniai, jusliniai, radiologiniai, genetiškai modifikuotų organizmų, molekulinės biologijos maisto ir maisto žaliavų, vandens, pašarų, aplinkos mėginių ir kt. tyrimai.
  • Institute atliekami bakteriologiniai, serologiniai, virusologiniai, patologiniai anatominiai ir histologiniai, molekulinės biologijos ir kiti gyvūnų sveikatos, užkrečiamųjų gyvūnų ligų diagnostikos tyrimai.
  • Vykdomos valstybinės tyrimų programos: Augalinės kilmės maisto produktų taršos stebėsenos programa; Gyvūninių maisto produktų taršos kontrolė; Nacionalinė atsitiktinės atrankos būdu vykdomos valstybių narių gamybos priežiūros stebėsena; Nacionaline rizika grindžiama valstybių narių gamybos kontrolė; Importuojamų maisto produktų kontrolės programa; Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programa; Pašarų stebėsenos ir kontrolės programa; Maisto ir  su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų valstybinių mėginių kontrolės programa.
  • Rengiamos maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvados, atliekama analizė.
  • Institutas yra nacionalinė referentinė laboratorija 40-yje maisto, pašarų bei gyvūnų sveikatos sričių.
  • Glaudžiai bendradarbiaujama su ES centrinėmis ir šalių nacionalinėmis referentinėmis laboratorijomis, nuolat dalyvaujama tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-08