Mokslinė veikla

Institute vykdomi taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinė veikla. Šios veiklos tikslas – mokslinio bendradarbiavimo plėtra, integracija į tarptautinius mokslinius tyrimus, profesinės kvalifikacijos tobulinimas, parama Instituto veiklai naujausiomis mokslo ir praktikos žiniomis, mokslinių žinių pritaikymas visoje maisto ir veterinarinės saugos sistemoje.

 

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojų 2008 – 2023 metų mokslinės publikacijos

2024 metų mokslinės publikacijos

Jankauskienė, A.; Aleknavičius, D.; Kiseliovienė, S.; Antanaitis, Š.; Falkauskas, R.; Šumskienė, M.; Juknienė, I.; Kabašinskienė, A. The Influence of  Different Sustainable Substrates on the Nutritional Value of Tenebrio molitor Larvae. Foods 2024, 13, 365. https://doi.org/10.3390/foods13030365

 

2023 metų mokslinės publikacijos

E. Robardet, A. Zdravkova, D. Ilieva,E. Hakmann, I. Georgopoulou, K. Tasioudi, T. Nokireki, M. Lohman Jankovic, I. Lojkic, M. Serzants, Z. Zommere, M. Masiulis, I. Jaceviciene, V. Vuta, M. Wasniewski, D. Dilaveris. „Retrospective analysis of sero-prevalence and bait uptake estimations in foxes after oral rabies vaccination programmes at European level: Lessons learned and paths forward“ .

https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2023.109917

Carmina Gallardo, Nadia Casado, Alejandro Soler, Igor Djadjovski, Laura Krivko, Encarnación Madueño, Raquel Nieto, Covadonga Perez, Alicia Simon, Emiliya Ivanova, Daniel Donescu, Vesna Milicevik, Eleni Chondrokouki, Imbi Nurmoja, Maciej Frant, Francesco Feliziani, Petr Václavek, Simona Pileviciene and Arias Marisa, A multi gene-approach genotyping method identifies 24 genetic clusters within the genotype II-European African swine fever viruses circulating from 2007 to 2022, Front. Vet. Sci. 10:1112850.

doi: 10.3389/fvets.2023.1112850.

Edviıns Olševskis, Marius Masiulis, Martinš Seržants, Kristıne Lamberga, Žanete Šteingolde, Laura Krivko, Svetlana Cvetkova, Jūratė Buitkuvienė, Simona Pilevičienė, Laura Zani, Nicolai Denzin and Klaus Depner, Do Seropositive Wild Boars Pose a Risk for the Spread of African Swine Fever? Analysis of Field Data from Latvia and Lithuania, Pathogens 2023, 12, 723.

https:// doi.org/10.3390/pathogens12050723

Gallardo C, Casado N, Soler A, Djadjovski I, Krivko L, Madueno E, Nieto R, Perez C, Simon A, Ivanova E, Donescu D, Milicevik V, Chondrokouki E, Nurmoja I, Frant M, Feliziani F, Vaclavek P, Pileviciene S and Marisa A (2023) A multi gene-approach genotyping method identifies 24 genetic clusters within the genotype II-European African swine fever viruses circulating from 2007 to 2022. Front. Vet. Sci. 10:1112850.

doi: 10.3389/fvets.2023.1112850

Žigaitė S, Masiulis M, Bušauskas P, Pilevičienė S, Buitkuvienė J, Paulauskas V and Malakauskas A (2023) Evaluation of SARS-CoV-2 passive surveillance in Lithuanian mink farms, 2020–2021.  Front. Vet. Sci. 10:1181826.  

doi: 10.3389/fvets.2023.1181826

Carrau, T.; Malakauskas, A.; Masiulis, M.; Bušauskas, P.; Japertas, S.; Blome, S.; Deutschmann, P.; Friedrichs, V.; Pilevieˇcien ˙ e, S.; Dietze, K.; et al. Composting of Wild Boar Carcasses in Lithuania Leads to Inactivation of African Swine Fever Virus in Wintertime. Pathogens 2023, 12, 285.

https://doi.org/10.3390/pathogens12020285

Autorių kolektyvas iš ES laboratorijų, Lietuvos atstovai: Zygimantas Janeliunas; Simona Pileviciene); Ceslova Butrimaite-Ambrozeviciene; Vaida Davėnaitė. European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority. Prolonged multi-country cluster of Listeria monocytogenes ST155 infections linked to ready-to-eat fish products –13December 2023.

ISBN978-92-9498-680-1doi:10.2900/042880Catalogue number: TQ-06-23-028-EN-N

 

2022 metų mokslinės publikacijos

P.Amšiejute*, V.Jurgelevicius, P. Maciulskis, C. Butrimaite-Ambrozeviciene, S. Pileviciene, Z. Janeliunas, T. Kutyriova, I. Jaceviciene and A. Paulauskas.  Molecular diversity of Paenibacillus larvaestrains isolated from Lithuanian apiaries. Front. Vet. Sci., 22 August 2022.  https://doi.org/10.3389/fvets.2022.959636

Rimvydas Falkauskas, Bronius Bakutis, Jurgita Jovaišienė, Gintarė Vaičiulienė, Gediminas Gerulis, Sigita Kerzienė, Ingrida Jacevičienė, Eugenijus Jacevičius, Violeta Baliukonienė. 2022. "Zearalenone and Its Metabolites in Blood Serum, Urine, and Milk of Dairy Cows" Animals 12, no. 13: 1651. https://doi.org/10.3390/ani12131651

Falkauskas Rimvydas; Bakutis Bronius; Jovaišienė Jurgita; Žilaitis Vytuolis; Pridotkas Gediminas; Stankevičius Rolandas; Gerulis Gediminas; Vaičiulienė Gintarė; Baliukonienė Violeta. Mycotoxin risk management for dairy cows by monitoring blood parameters, reproduction status and SCC in milk. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazilian Journal of Veterinary and Animal Science). 2022, vol. 74, no. 2, p. 281-290.

Rimvydas Falkauskas, Bronius Bakutis, Jurgita Jovaišienė, Gintarė Vaičiulienė, Gediminas Gerulis, Rasa Želvytė, Elena Bartkienė, Ignas Šilinskas, Jolita Klementavičiūtė, Violeta Baliukonienė. The impact of Fusarium mycotoxins on macro and micro parameters of dairy cattle.  Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2022, vol. 46, no. 2, 347-355.

Vaičiulienė Gintarė, Bronius Bakutis, Jurgita Jovaišienė, Rimvydas Falkauskas, Gediminas Gerulis, Elena Bartkienė, Dovilė Klupšaitė, Jolita Klementavičiūtė, and Violeta Baliukonienė. "Effects of Ethanol Extracts of Origanum vulgareand Thymus vulgaris on the Mycotoxin Concentrations and the Hygienic Quality of Maize (Zea mays) Silage" 2022. Toxins 14, no. 5: 298.

Loreta Griciuvienė, Žygimantas Janeliūnas, Simona Pilevičienė, Vaclovas Jurgelevičius, Algimantas Paulauskas. Changes in Genetic Structure of Lithuania’s Wild Boar (Sus scrofa) Population Following the Outbreak of African Swine Fever. Genes, 2022, 13, 1561.

 

2021 metų mokslinės publikacijos

Vaičiulienė, G.; Bakutis, B.; Jovaišienė, J.; Falkauskas, R.; Gerulis, G.; Kerzienė, S.; Baliukonienė, V. Prevalence of Mycotoxins and Endotoxins in Total Mixed Rations and Different Types of Ensiled Forages for Dairy Cows in Lithuania. Toxins2021, 13, 890.

Petras Mačiulskis, Virginijus Vaičiūnas, Inga Jarmalaitė , Gediminas Pridotkas, Kristina Strielė, Agnė Matusevičiūtė, Justas Didžgalvis "Bičių medaus taršos pesticidais Lietuvos bitynuose analizė", Lietuvos bitininkas, 2021/1 Nr. 104, p. 25-32, ISSN 1962-4737.

Katja Schulz, Marius Masiulis, Christoph Staubach, Alvydas Malakauskas, Gediminas Pridotkas, Franz J. Conraths and Carola Sauter-Louis "African Swine Fever and Its Epidemiological Course in Lithuanian Wild Boar", Viruses 2021, 13, 1276. https://doi.org/10.3390/v13071276

Grigas, J.; Montoya, M.; Simkute, E.; Buitkus, M.; Zagrabskaite, R.; Pautienius, A.; Razukevicius, D.; Jonaitis, L.V.; Kiudelis, G.; Skieceviciene, J.; et al. Molecular Characterization and Seroprevalence of Hepatitis E Virus in Inflammatory Bowel Disease Patients and Solid Organ Transplant Recipients. Viruses 2021, 13, 670. https://doi.org/10.3390/v13040670

Dainius Zienius, Janina Mickutė, Arnoldas Pautienius, Juozas Grigas, Arunas Stankevičius, Gediminas Pridotkas, Eugenijus Jacevičius, Jolita Kemeraitė and Ingrida Jacevičienė "Analysis of seroprevalence in target wildlife during the oral rabies vaccination programme in Lithuania", Acta Veterinaria Scandinavica volume 63, Article number: 12 (2021)

Arnoldas Pautienius, Austeja Armonaite, Evelina Simkute, Ruta Zagrabskaite, Jurate Buitkuviene, Russell Alpizar-Jara, Juozas Grigas, Indre Zakiene, Dainius Zienius, Algirdas Salomskas, Arunas Stankevicius "Cross-sectional study on the prevalence and factors influencing occurrence of Tick-borne encephalitis in horses in Lithuania", Pathogens, 2021, 10, 140. https://doi.org/10.3390/pathogens10020140

 

2020 metų mokslinės publikacijos

Simona Pilevičienė, Vaclovas Jurgelevičius, Žygimantas Janeliūnas, Gediminas Pridotkas, Petras Mačiulskis, Ričardas Krikštolaitis, Algimantas Paulauskas, Evaluation of different methods for preventing the African swine fever virus . BIOLOGIJA. 2020. Vol. 66. No. 1. P. 54–64.

Vaičiulienė, Gintarė; Bakutis, Bronius; Jovaišienė, Jurgita; Falkauskas, Rimvydas; Gerulis, Gediminas; Baliukonienė, Violeta. Origanum vulgare and Thymus vulgaris Extracts Usability to Improve the Silage Hygienic Quality and Reduce Mycotoxins Concentrations. Journal of microbiology and biotechnology. Seoul: Korean Society for Applied Microbiology. ISSN 1017-7825. eISSN 1738-8872. 2020, vol.30, No.8, p.1149-1155. DOI: 10.4014/jmb.2003.03010.

Rimvydas Falkauskas, Violeta Baliukonienė, Bronius Bakutis, Jurgita Jovaišienė, Vytuolis Žilaitis, Gintarė Vaičiulienė. 2020. Zearalenono ir jo metabolitų koncentracijų svyravimai Pieninių karvių organizmo skysčiuose ir poveikis karvėms. Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. 9-oji jaunųjų mokslininkų konferencija JAUNIEJI MOKSLININKAI – ŽEMĖS ŪKIO PAŽANGAI. Pranešimų tezės. P.17, ISBN 978-9986-08-077-0.

Enzootinės galvijų leukozės imunologiniai tyrimai ir paplitimas Lietuvoje. Jūratė Buitkuvienė, Marta Zparackaitė, Alius Pockevičius, VETinfo 2020/3 (125)

Smulkiųjų atrajotojų kazeozinis limfadenitas. R. Zagrabskaitė, Č. Butrimaitė- Ambrozevičienė, A. Pockevičius, Mano ūkis 9/2020.

African swine fever in the Lithuanian wild boar population in 2018: a snapshot Arnoldas Pautienius, Katja Schulz , Christoph Staubach, Juozas Grigas, Ruta Zagrabskaite,Jurate Buitkuviene, Rolandas Stankevicius, Zaneta Streimikyte, Vaidas Oberauskas, Dainius Zienius, Algirdas Salomskas, Carola Sauter‑Louis and Arunas Stankevicius. Virology Journal, Pautienius et al. Virol J (2020) 17:148 https://doi.org/10.1186/s12985-020-01422-x

Laura Zani, Marius Masiulis, Paulius Bušauskas, Klaas Dietze, Gediminas Pridotkas, Anja Globig, Sandra Blome, Thomas Mettenleiter, Klaus Depner, Birutė Karvelienė. African swine fever virus survival in buried wild boar carcasses, Transbound Emerg Dis. 2020;00:1–7. https://do i.org/10.1111/tbed.13554

Petras Mačiulskis, Marius Masiulis, Gediminas Pridotkas, Jūratė Buitkuvienė, Vaclovas Jurgelevičius, Ingrida Jacevičienė, Rūta Zagrabskaitė, Laura Zani, Simona Pilevičienė. The African Swine Fever Epidemic in Wild Boar (Sus scrofa) in Lithuania (2014–2018)", Veterinary Sciences, Vet. Sci. 2020, 7, 15; doi:10.3390/vetsci7010015 

 

2019 metų mokslinės publikacijos

Baliukonienė, Violeta; Jovaišienė, Jurgita; Bakutis, Bronius; Pikūnaitė, Meda; Paškevičius, Algimantas; Kasperavičiūtė, Gintarė; Falkauskas, Rimvydas; Gerulis, Gediminas. Mycotoxins reduction during processing of cereal-based products // 41st Mycotoxin Workshop: conference abstracts: Lisbon, Portugal, May 6-8, 2019 / Lisbon School of Health Technology. Instituto Politécnico de Lisboa. Lisbon: Lisbon School of Health Technology. 2019, p. 74-74, no. P8. .

Jovaišienė, Jurgita; Baliukonienė, Violeta; Bakutis, Bronius; Vyzaitė, Enrika; Gerulis, Gediminas; Kasperavičiūtė, Gintarė; Falkauskas, Rimvydas. Mycotoxins and mycotoxigenic fungi in dried medicinal herbs // 41st Mycotoxin Workshop: conference abstracts: Lisbon, Portugal, May 6-8, 2019 / Lisbon School of Health Technology. Instituto Politécnico de Lisboa. Lisbon: Lisbon School of Health Technology. 2019, p. 108-108, no. P42. .

Gediminas Gerulis, Andrius Vasiliauskas, Bronius Bakutis, Violeta Baliukonienė, Jurgita Jovaišienė, Rimvydas Falkauskas. Effect of structured alkaline water in mink wellness and fur quality. XIXth International Congress of ISAH: poster: Wrocław, Poland, September 8 – 12, 2019.

Rimvydas Falkauskas, Bronius Bakutis, Violeta Baliukonienė, Jurgita Jovaišienė, Gintarė Kasperavičiūtė, Gediminas Gerulis. Feedsthat are contaminated by zearalenoneand other mycotoxinsimpact on milk quality. XIXth International Congress of ISAH: poster: Wrocław, Poland, September 8 – 12, 2019.

Jurgita Jovaišienė, Violeta Baliukonienė, Bronius Bakutis, Gediminas Gerulis, Gintarė Kasperavičiūtė, Rimvydas Falkauskas. Feed hygienic quality changes from feed materials to animal. XIXth International Congress of ISAH; poster; Wrocław, Poland, September 8 – 12, 2019.

Rimvydas Falkauskas, Violeta Baliukonienė, Bronius Bakutis, Jurgita Jovaišienė. Fusariotoxins in feed of dairy cows and carry-over to milk and impact on raw milk qualitative indicators. 9th International Scientific Conference “Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy“. Oral presentation. Kaunas, Lithuania. 2019.

Rimvydas Falkauskas, Violeta Baliukonienė, Bronius Bakutis, Jurgita Jovaišienė. The usage of prebiotic for health and productivity benefits in dairy cattle farming. International conference of young scientists “Young scientists for advance of agriculture”; Oral presentation and conference abstracts. Vilnius, Lithuania 2019, p. 33.

Rimvydas Falkauskas, Violeta Baliukonienė, Bronius Bakutis, Gediminas Pridotkas, Jurgita Jovaišienė, Gediminas Gerulis, Gintarė Vaičiulienė, Rolandas Stankevičius The effect on dairy cattle blood and milk parameters while using detoxifying preparation with prebiotic additive. International scientific conference “Impact of livestock nutrition on productivity and quality of production”; Oral presentation and conference abstracts. Kaunas, Lithuania 2019 November 28, p. 15.

Gintarė Vaičiulienė, Violeta Baliukonienė, Bronius Bakutis, Jurgita Jovaišienė, Rimvydas Falkauskas, Gediminas Gerulis. The use of herbal extracts to improve the hygienic quality of silage. International scientific conference “Impact of livestock nutrition on productivity and quality of production”; Poster. Kaunas, Lithuania 2019 November 28, p. 22.

S. Pilevičienė, V. Jurgelevičius, G. Pridotkas "African swine fever virus fragments Sequence Analysis in wild boars and domestic pigs", 13th EPIZONE Annual meeting.

Poster

Rimvydas Falkauskas „Spenių antiseptika po melžimo“, žurnalas „VETinfo“, ISSN 1648-0643 VETinfo 2019/1, psl. 9-10.

Ingrida Jacevičienė „Kačių koronavirusinė infekcija“, žurnalas „VETinfo“, ISSN 1648-0643 VETinfo 2019/1 psl. 12-14.

 

2018 metų mokslinės publikacijos

Alina Kirkliauskienė, Jurgita Šakalienė, Jovita Umbrasaitė "Infekcijos kelia grėsmę avių ir ožkų populiacijai", žurnalas "VETinfo", 2018/3, psl. 36-37

Arnoldas Pautienius, Juozas Grigas, Simona Pilevičienė, Rūta Zagrabskaitė, Jūratė Buitkuvienė, Gediminas Pridotkas, Rolandas Stankevičius, Žaneta Štreimikytė, Algirdas Šalomskas, Dainius Zienius and Arūnas Stankevičius "Prevalence and spatiotemporal distribution of African swine fever in Lithuania, 2014–2017", Virology Journal, (2018) 15:177 

S. Pileviciene, V. Jurgelevicius, G. Pridotkas. AFRICAN SWINE FEVER SITUATION AND DETECTION METHODS IN LITHUANIA.  ESVV 2018 | 11th International Congress for Veterinary Virology

Poster

Pautienius A., Grigas J., Pileviciene S., Zagrabskaite R., Buitkuvienė J., Pridotkas G., Streimikyte Z., Salomskas A., Zienius D., Stankevicius A. AFRICAN SWINE FEVER PREVALENCE IN LITHUANIA, 2014- 2017, ESVV 2018 | 11th International Congress for Veterinary Virology

Poster

Spancernienė, Ugnė; Grigas, Juozas; Buitkuvienė, Jūratė; Žymantienė, Judita; Juozaitienė, Vida; Stankevičiūtė, Milda; Razukevičius, Dainius; Zienius, Dainius; Stankevičius, Arūnas. Prevalence and phylogenetic analysis of hepatitis E virus in pigs, wild boars, roe deer, red deer and moose in Lithuania // Acta veterinaria Scandinavica. London: BioMed Central. (Research). ISSN 0044-605X. 2018, vol. 60, no. 1, p. 1-8. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29471843>. . .

J.Buitkuvienė, M. Masiulis, A. Pockevičius KŪ KARŠTLIGĖ, ISSN 1392-3595. Agroverslo žurnalas MANO ŪKIS, 2018/sausis, p. 48-51. (1 psl., 2 psl.)

 

2017 metų mokslinės publikacijos

Jurgita Jovaišienė, Bronius Bakutis, Violeta Baliukonienė, Gediminas Gerulis, Gabrielė Židonytė, Rimvydas Falkauskas. Fusarium-toxins occurrence in roughages. 39th Mycotoxin Workshop 2017 : Bydgoszcz, Poland 19th-21st June 2017 / Department of Physiology and Toxicology. Institute of Experimental Biology. Faculty of Natural Sciences. Kazimierz Wielki University. Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University, 2017. p. 1-1, P. 68, no. P5.

Jurgita Jovaišienė, Bronius Bakutis, Violeta Baliukonienė, Gediminas Gerulis, Gabrielė Židonytė, Rimvydas Falkauskas. Cytotoxic effect of aflatoxin B1, zearalenone and deoxynivalenol on different cells. 39th Mycotoxin Workshop 2017 : Bydgoszcz, Poland 19th-21st June 2017 / Department of Physiology and Toxicology. Institute of Experimental Biology. Faculty of Natural Sciences. Kazimierz Wielki University. Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University, 2017. p. 1-1, P. 130, no. P67.

J. Jovaišienė, B. Bakutis, V. Baliukonienė, P. Matusevičius, R. Falkauskas, K. Lipiński, Z. Antoszkiewicz, M. Fijałkowska. Mycotoxins occurrence in Lithuanian’s preserved feed. Tagungsband: 16. BOKU-Symposium Tierernährung "Der gesunde Verdauungstrakt" : 27. April 2017, Wien / Universität für Bodenkultur Wien. Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie (TTE). Wien : Institut für Tierernährung : Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie (TTE), 2017. p. 1-1. P. 322 – 325.

Jūratė Rudejevienė, Rimvydas Falkauskas. THE INFLUENCE OF POST-MILKING TEAT ANTISEPTICS TO THE WELL-BEING OF UDDER. ISSN 1392-2130. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA (Vet Med Zoot). T. 75 (97). 2017.

 

2016 metų mokslinės publikacijos

Dainius Zienius, Gediminas Pridotkas, Mindaugas Morkūnas, Modestas Ružauskas "Phylogenetic investigation of partial G gene sequences in Lithuanian rabies virus fifi eld isolates", ISSN 0372-5480, VETERINARSKI ARHIV 86 (1), 23-34, 2016

Marija Stankevičienė, Jūratė Buitkuvienė, Neringa Bartaševičiūtė, Rasa Adomkienė, Jurgita Statkevičiūtė "SEROEPIZOOTIC SURVEY OF LEPTOSPIROSIS IN HORSES", ISSN 1392-2130. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA (Vet Med Zoot). T. 74 (96). 2016 

Pranas Drulia, Božėna Valantavičienė, Olga Chalkovskienė "Importuojamų miško grybų ir šalyje sumedžiotų žvėrių radioaktyviosios taršos ypatumai", žurnalas "Visuomenės sveikata" ISSN 1392-2696, 2016/priedas Nr. 1, psl. 14-17

U. Spancerniene, J. Buitkuviene, J. Grigas, I. Pampariene, A. Salomskas, R. Cepuliene, J. Zymantiene, A. Stankevicius. SEROPREVALENCE OF HEPATITIS E VIRUS IN LITHUANIAN DOMESTIC PIGS AND WILDLIFE. ACTA VET. BRNO 2016, 85: 319-327.

S.Pilevičienė, V. Jurgelevičius, J. Buitkuvienė, R. Zagrabskaitė, G. Pridotkas AFRICAN SWINE FEVER SITUATION IN LITHUANIA. GARA 2016 - 3rd Annual GARA Scientific Workshop – 6-7-8 September 2016 – Ploufragan – France, p. 61

Poster

Spancernienė, Ugnė; Buitkuvienė, Jūratė; Grigas, Juozas; Ščeponavičienė, Snieguolė; Zagrabskaitė, Rūta; Čepulienė, Ramunė; Žymantienė, Judita; Stankevičius, Arūnas. Seroprevalence of zoonotic hepatitis E virus in domestic pig and wildlife in Lithuania / U. Spancerniene, J. Buitkuviene, J. Grigas, S. Sceponaviciene, R. Zagrabskaite, R. Cepuliene, J. Zymantiene, A. Stankevicius // 4th EAVLD congress of the European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians : 6–9 November 2016, Prague, Czech Republic : abstract book / European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. State Veterinary Institute Jihlava Prague: European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, 2016. (Posters - Food Safety and Zoonotic Diseases.). p. 137-137, no. P069.

Poster

Spancernienė, Ugnė; Buitkuvienė, Jūratė; Sutkienė, Virginija; Grigas, Juozas; Stankevičius, Arūnas. Detection of zoonotic hepatitis E virus in different animal species /Ugnė Spancernienė, Jūratė Buitkuvienė, Virginija Sutkienė, Juozas Grigas, Arūnas Stankevičius // The 5th International conference of young scientists "Young scientists for advance of agriculture" : abstracts : 10 November 2016, Vilnius, Lithuania / The Division of Agricultural and Forestry Sciences of the Lithuanian Academy of Sciences ; Compiled by Reda Daukšienė ; Edited by Diana Bartkutė-Barnard. , 2016. (III. Animal science and veterinary medicine, food safety and quality section.). p. 48-48.

Янушкявичене Г., Янушкявичус В., Сулейманова К., Пяткявичус С., Яцевичус Е.  2016. РАСПРОСТРАНЕНИЕ SARCOCYSTIS В ТУШАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА РЫНКАХ. Материалы международной научно-практической конференции, Kостанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова, Сәуір, Казахстан, 2016. ISBN 978-601-7481-30-8.

Edvinas Banevičius, Jovita Einorytė, Rimvydas Falkauskas. CHOLINE CHLORIDE POSSIBLE IMPACT ON COW’S PRODUCTIVITY. Žurnalas Veterinarija ir zootechnika. 73(95). 2016, psl. 3-7.  

Edvinas Banevičius, Jovita Einorytė, Rimvydas Falkauskas, Vytautas Baranauskas. CHOLINE CHLORIDE POSSIBLE EFFECT ON THE BLOOD SERUM OF COWS. Žurnalas Veterinarija ir zootechnika. 73(95). 2016, psl. 8-12. 

M. Wasniewski I. Almeida, A. Baur, T. Bedekovic, D. Boncea, L.B. Chaves, D. David, P. De Benedictis, M. Dobrostana, P. Giraud,  P. Hostnik,  I. Jaceviciene,  S. Kenklies,  M. König, K. Mähar, M. Mojzis,  S. Moore, S. Mrenosk, T. Müller,  E. Ngoepe, M. Nishimura,T. Nokireki, N. Pejovic  M. Smreczak,  B. Strandbygaard,E. Wodak. F. Cliquet. “First international collaborative study to evaluate rabies antibody detection method for use in monitoring the effectiveness of oral vaccination programmes in fox and raccoon dog in Europe“. J Virol Methods. Volume 238. December. 2016. P77-78.

Šalomskas, K. Kęstaitienė, E. Jacevičius.  The Influence of Passive Immunity on Calves Respiratory Disease Associated with Parainfluenza-3 Virus and Respiratory Syncytial Virus. 19th International Conference BIOMEDICAL ENGINEERING 2015, Kaunas, Vol 19, No 1 (2015), 81-83.

Emmanuelle Robardet, Evelyne Picard-Meyer , Marianna Dobroštana , Ingrida Jaceviciene, Katrin Mähar , Zita Muižniece, Gediminas Pridotkas, Marius Masiulis , Enel Niin , Edvīns Olševskis, Florence Cliquet. Rabies in the Baltic States: Decoding a Process of Control and Elimination. 2016. PLOS Neglected Tropical Diseases | DOI:10.1371/journal.pntd.0004432 

 

2015 metų mokslinės publikacijos

Gallardo C, Nieto R, Soler A, Pelayo V, Fernández-Pinero J, Markowska-DanielI, Pridotkas G, Nurmoja I, Granta R, Simón A, Pérez C, Martín E, Fernández-Pacheco P, Arias M. Assessment of African swine fever diagnostic techniques as a response to the epidemic outbreaks in Eastern European Union countries: how to improve surveillance and control programmes. J Clin Microbiol. 2015 Jun 3.

Florence Cliquet, Evelyne Picard-Meyer, Miroslav Mojzis, Zuzana Dirbakova, Zita Muizniece, Ingrida Jaceviciene, Franco Mutinelli, Marta Matulova, Jitka Frolichova, Ivan Rychlik, Vladimir Celer. In-Depth Characterization of Live Vaccines Used in Europe for Oral Rabies Vaccination of Wildlife.2015. DOI:101371/journal.pone.0141537 

Gallardo C., Soler A., Nieto R., Cano C., Pelayo V., Sanchez M.A., Pridotkas G., Fernández-Pinero J., Briones V., Arias M. Experimental Infection of Domestic Pigs with African Swine Fever Virus Lithuania 2014 Genotype II Field Isolate. Transboundary and Emerging Diseases. 2015. DOI: 10.1111/tbed.12346.

 

2014 metų mokslinės publikacijos

J. Buitkuvienė, J. Deltuvytienė, R. Čepulienė, V. Žilionytė, J. Mozūraitytė, G. Pridotkas, A. Stankevičius. SEROLOGICAL SURVEY ON PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME VIRUS (PRRSV) IN LITHUANIAN PIGS AND WILD BOARS. Žurnalas Veterinarija ir zootechnika. 67(89). 2014, psl. 16-23

Gallardo C., Fernández-Pinero J., Pelayo V., Gazaev I., Markowska-Daniel I., Pridotkas G., Nieto R., Fernández-Pacheco P., Bokhan S., Nevolko O., Drozhzhe Z., Pérez C., Soler A., Kolvasov D., Arias M. Genetic Variation among African Swine Fever Genotype II Viruses, Eastern and Central Europe. Emerging Infectious Diseases. 2014. Tomas 20, Nr. 9, psl. 1544-1547.

D. Zienius, G. Pridotkas, I. Jaceviciene, M. Ruzauskas.The field efficiency of oral rabies vaccination in the Lithuanian red fox population from 2006 to 2013. Žurnalas VetMed. 59, 2014 (6), psl. 299-306.

 

2013 metų mokslinės publikacijos
 
 
2012 metų mokslinės publikacijos
 

Jonas Milius, Pranas Drulia, Biruta Misiūnienė, Božena Valantavičienė, Olga Chalkovskienė. Radioaktyviosios taršos ypatumai importuojamuose miško grybuose ir uogose. „Visuomenės sveikata” 2012

Asta Pereckienė, Vaclovas Jurgelevičius, Petras Mačiulskis, Gediminas Pridotkas, Mindaugas Morkūnas, Renata Magilevičienė, Aurelija Kraučelytė, Vitalija Prašmutienė, Irena Verchoveckienė. Nosema apis ir Nosema ceranae paplitimo Lietuvos bitynuose analizė 2011 metais. Bičių sveikatingumas. Respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos medžiaga, 2012. P. 40-47

Gintaras Pivoriūnas, Inga Jarmalaitė, Petras Mačiulskis, Gediminas Pridotkas, Tomas Petrėnas, Daiva Babičienė. Medaus taršos nitrofuranų derivatų, sulfonamidų ir tetraciklinų liekanomis analizė UESCh-MS/MS tyrimo metodu. Bičių sveikatingumas. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2012 . P. 58-67.

Vaclovas Jurgelevičius, Asta Pereckienė, Petras Mačiulskis, Gediminas Pridotkas, Mindaugas Morkūnas, Robertas Krejaras, Žygimantas Janeliūnas, Renata Magilevičienė, Vitalija Prašmutienė, Irena Verchoveckienė. Bičių amerikinio ir europinio puvinių paplitimo Lietuvos bitynuose 2011 m. analizė. Bičių sveikatingumas. Respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos medžiaga, 2012. P. 22-30

Alexander Postel, Stefanie Schmeiser, Jennifer Bernau, Alexandra Meindl-Boehmer, Gediminas Pridotkas, Zuzana Dirbakova, Miroslav Mojzis and Paul Becher. Improved strategy for phylogenetic analysis of classical swine fever virus based on full-length E2 encoding sequences. Veterinary Research, 43:50. 2012.

 

2011 metų mokslinės publikacijos

Vytautas Semaška, Vytautas Sirvydis, Danius Vencius, Ramunė Čepulienė, Lina Vaškevičiūtė, Pranas Drulia, Inga Jarmalaitė, Jūratė Buitkuvienė, Giedrius Tėvelis. Organinio seleno įtaka putpelių kraujo biocheminiams rodikliams ir jo kaupimuisi kiaušiniuose. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA (Vet Med Zoot). T. 53 (75). 2011

Ingrida Jacevičienė, Daiva Razmuvienė, Saulius Čaplinskas, Vytas Tamošiūnas, Eugenijus Jacevičius, Jonas Milius. Vaccination of humans and domestic and wild animals against rabies in Lithuania 2006–2010. Biologija. 2011. Vol.57. No.3. P. 121-129.

Rasa Mašaraitė, Julijonas Petraitis, Inga Jarmalaitė, Evaldas Naujalis. Determination of dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans and dioxin-like PCBs in fish and meat in Lithuania (Dibenzo-P-dioksinų, dibenzofuranų ir dioksinų PCB tipo nustatymas žuvyje ir mėsoje Lietuvoje). Biologija. 2011. Vol. 57. No. 2. P. 55–62

Irena Klimienė, Modestas Ružauskas, Vytautas Špakauskas, Raimundas Mockeliūnas, Asta Pereckienė, Česlova Butrimaitė-Ambrozevičienė. Prevalence of gram positive bacteria in cow mastitis and their susceptibility to beta-lactam antibiotics (Gramteigiamų bakterijų, išskirtų iš karvių mastito bandinių, paplitimas ir jautrumas beta laktaminiams antibiotikams). ISSN 1392-2130. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA (Vet Med Zoot). T. 56 (78). 2011

Dainius Zienius, Gediminas Pridotkas, Raimundas Lelesius ir Vilimas Sereika. Usūrinių šunų oralinės vakcinacijos prieš pasiutligępriežiūra ir po-vakcinacinio periodo stebėsenaLietuvoje 2006 m.iki 2010 m. (Raccoon dog rabies surveillance and post-vaccination monitoring in Lithuania 2006 to 2010).

Žilvinas Kleiva, Petras Mačiulskis, Alius Pockevičius, Albina Aniulienė, Eugenijus Jonaitis. Nelaisvėje laikomų juodosios jūros delfinų (Tursiops truncatus ponticus) gaišimo priežastys. Veterinarija ir zootechnika (Vet Med Zoot). ISSN 1392-2130. 1 T. 53 (75). 2011.

Ingrida Jacevičienė, Vytas Tamošiūnas, Eugenijus Jacevičius, Mindaugas Morkūnas, Jonas Milius, Gediminas Pridotkas, Vaclovas Jurgelevičius. Rabies virus detection and phylogenetic analysis in samples from wild and domestic animals of Lithuania in 2007-2010. Lietuvos mokslų akademijos žurnalas Biologija 2011. Vol.57 No.1.P.37-43

 

2010 metų mokslinės publikacijos

Arūnas Stankevičius, Rytis Čepulis, Jūratė Buitkuvienė, Alius Pockevičius, Ilona Aleksėjūnienė, Marija Stankevičienė, Henrikas Žilinskas. Nujunkytų paršelių multisisteminio nykimo sindromo (NPMNS) patvirtinimas kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo virusu (KRKSV) užkrėstuose Lietuvos ir Latvijos ūkiuose. Veterinarija ir zootechnika. 2009. T. 45 (67). ISSN 1392-2130. P.60-65.

Asta Pereckienė, Saulius Petkevičius, Antanas Vyšniauskas. Comparative evaluation of efficiency of traditional McMaster chamber and newly designed chamber for the enumeration of nematode eggs. Acta Veterinaria Scandinavica 2010 52 (Suppl 1) S20.

Eugenijus Jacevičius, Algirdas Šalomskas, Jonas Milius, Saulius Petkevičius, Ingrida Jacevičienė, Gediminas Pridotkas, Raimundas Mockeliūnas, Alvydas Malakauskas and Mindaugas Morkūnas. Five years serological study of bovine herpesvirus type-1 in cattle in Lithuania. Bull Vet Inst Pulawy 2010, 54, P.289-292.

Judita Žymantienė, Vida Juozaitienė, Jonas Milius, Antanas Sederevičius, Vaidas Oberauskas, Arūnas Juozaitis, Arūnas Šileika, Lina Kajokienė. Karvių kraujo fermentų aktyvumo ir mineralinių medžiagų, pieno kiekio bei sudėties koreliacija. Veterinarija ir zootechnika. T.49 (71). 2010. P. 88-96.

Ingrida Jacevičienė, Eugenijus Jacevičius, Vytas Antanas Tamošiūnas, Gediminas Pridotkas, Jonas Milius, Kazimieras Lukauskas. Pasiutligės viruso ir oralinės vakcinacijos efektyvumo usūrinių šunų populiacijai imunologiniai tyrimai. Veterinarija ir zootechnika. T. 49 (71). 2010. P. 37-43.

 

2009 metų mokslinės publikacijos

Irena Klimienė, Modestas Ružauskas, Vytautas Špakauskas, Česlova Butrimaitė-Ambrozevičienė, Violeta Mockeliūnienė, Raimundas Mockeliūnas, Marius Virgailis, Rita Šiugždinienė. Streptococcus agalactiae reikšmė karvių mastitų etiologijoje ir jautrumas antimikrobinėms medžiagoms. Veterinarija ir zootechnika. T. 47 (69). 2009. P. 37-43.

Saulius Petkevičius, Asta Pereckienė. Kiaulių virškinamojo trakto helmintozių paplitimas Lietuvoje priklausomai nuo gyvulio amžiaus ir fermų dydžio. Veterinarija ir zootechnika. 2009. T. 46 (68). P. 48-54.

Kristina Kęstaitienė, Algirdas Šalomskas, Eugenijus Jacevičius, Saulius Petkevičius, Raimundas Lelešius, Raimundas Mockeliūnas, Vida Liutkevičienė. Galvijų paragripo 3 ir respiratorinių sincitinių virusų paplitimo serologiniai tyrimai. Veterinarija ir zootechnika. T. 47 (69). 2009. P. 32-36.

 

2008 metų mokslinės publikacijos

Algirdas Šalomskas, Eugenijus Jacevičius, Kristina Kęstaitienė, Saulius Petkevičius, Kazimieras Lukauskas, Vida Liutkevičienė, Jonas Milius, Donatas Venskutonis, Raimundas Mockeliūnas, Juozas Jokimas. Ekonomiškai svarbių virusinių ligų paplitimas galvijų bandose. Veterinarija ir zootechnika. 2008. T. 41(63). P. 95-100.

Ingrida Jacevičienė, Eugenijus Jacevičius, Vytas Antanas Tamošiūnas, Jonas Milius, Kazimieras Lukauskas, Gediminas Pridotkas. Lapių oralinės vakcinacijos prieš pasiutligę efektyvumo įvertinimas imunologiniais tyrimais. Veterinarija ir zootechnika. 2008. T. 43(65). P.30-37.

Dainius Zienius, Eugenijus Jacevičius, Henrikas Žilinskas, Arūnas Stankevičius. Lietuvos lapių ir usūrinių šunų populiacijos filogenetinė pasiutligės viruso analizė. Veterinarija ir zootechnika. 2008. T. 44(66). P.80-87.

E. Jacevičius, A. Šalomskas, J. Milius, S. Petkevičius, R. Mockeliūnas, I. Jacevičienė, R. Lelešius, G. Pridotkas “Prevelence and control measures of infectious bovine rhinotracheitis in Lithuania“. VETERINARMEDICINAS RAKSTI. Jelgava. 2008. P. 49-53. ISSN 1407-1754.

Maciulskis P., Lukauskas K., Sederevicius A., Pridotkas G., Kiudulas V., Pockevicius A., Jonaitis E.: Analysis of BSE monitoring system in Lithuania. Medycyna Wet. 2008, 64 (4A): P. 409-413.   Asta Pereckienė, Antanas Vyšniauskas, Saulius Petkevičius. Skirtingų McMaster kamerų lyginamasis efektyvumo įvertinimas diagnozuojant gyvulių nematodozes. Veterinarija ir zootechnika. 2008. T. 43 (65). P. 78-83.  

Atnaujinimo data: 2024-04-09