Rizikos vertinimas, duomenų analizė

Remdamiesi atliktų laboratorinių tyrimų duomenimis, mokslinių tyrimų išvadomis, pagrįsta moksline rizikos analize, Maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistai atlieka maisto ir veterinarijos rizikos vertinimą, teikia mokslinę ir techninę pagalbą, pasiūlymus dėl valstybinės maisto ir veterinarinės stebėsenos ir kontrolės organizavimo. Instituto pateiktais duomenimis vadovaujasi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT),  kitos valstybinės institucijos, verslo subjektai, fiziniai asmenys.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-11