Veikla

VEIKLA

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – Institutas) yra Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (Vyriausybės institucijai, vykdančiai valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Lietuvoje) pavaldi ir atskaitinga įstaiga.

Institutas vertina riziką maisto saugos, kokybės bei veterinarijos srityse, teikia mokslinę ir techninę pagalbą, atlieka nacionalinių referentinių laboratorijų funkcijas bei laboratorinius tyrimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos srityse, taip pat hidrobiontų ir gamtinio vandens laboratorinius tyrimus.

Kasmet Institute atliekama daugiau nei 1 mln. laboratorinių tyrimų, akredituota beveik 500 tyrimo metodų. Institutas nustato galimą riziką maisto saugai, taip pat užkrečiamųjų ligų grėsmes ir skubiai apie tai informuoja kontrolės instituciją ("rizikos valdytoją"), kuri imasi kontrolės veiksmų. Atsižvelgus į Instituto tyrimų rezultatus, per metus į Lietuvos rinką nepatenka daugiau nei 1000 tonų nesaugių maisto produktų, maisto žaliavų, pašarų ir kitos produkcijos.

Institutas atlieka platų spektrą gyvūnų ligų tyrimų, kurie ne tik būtini palankios epizootinės situacijos užtikrinimui šalyje, bet ir tiesiogiai prisideda prie lietuviškos produkcijos konkurencingumo didinimo ir bei eksporto galimybių.

Institutas glaudžiai bendradarbiauja su kitomis rizikos vertinimo institucijomis (Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), Vokietijos Federaliniu rizikos vertinimo institutu ir kt.), ES referentinėmis laboratorijomis, kitomis tyrimų, mokslo ir mokymo institucijomis. Institute kasmet mokoma apie 100 specialistų iš trečiųjų šalių.

Atnaujinimo data: 2023-12-08